Đợt 1 thử nghiệm vào ngày 26/4, đã có 50 con chuột được tiêm vaccine để đánh giá tính an toàn và hiệu quả sinh kháng thể miễn dịch.

Bước đầu cho thấy đàn chuột thí nghiệm khỏe mạnh, tiếp tục theo dõi các đáp ứng miễn dịch trong giai đoạn 1, có thể nói là thành công bước đầu của nghiên cứu.

Nếu thành công ở lần thử nghiệm thứ hai, bước tiếp theo sẽ chuẩn bị hồ sơ để đánh giá trên người ở nhóm nhỏ và nhóm lớn.

Theo lãnh đạo công ty thì để một vắc xin có thể thương mại hóa, sau khi nghiên cứu thành công sẽ còn nhiều bước cần thực hiện. Trên thế giới hiện có hơn 80 quốc gia đang tập trung nghiên cứu vaccine COVID-19, 8 quốc gia đã thử nghiệm lâm sàng trên người.

Tại Việt Nam có nhiều đơn vị tham gia nghiên cứu vắc xin COVID-19, tuy nhiên đến thời điểm này chỉ có Công ty TNHH Vaccine và sinh phẩm số 1 là đơn vị đầu tiên thử nghiệm trên chuột và đã cho thành công bước đầu.

T.H