Tại phiên họp, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (KCB)  nhấn mạnh: Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến của WHO đã đưa vấn đề phẫu thuật an toàn thành vấn đề quan tâm toàn cầu, nhất trí với các giải pháp của WHO đề ra yêu cầu các nước thành viên tổ chức thực hiện.

Việt Nam cũng đề nghị WHO cũng như các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội quan tâm ủng hộ các quốc gia thực hiện cả về phát triển kỹ thuật và tài chính để xây dựng, thiết lập mạng lưới cơ sở phẫu thuật an toàn, bảo đảm chất lượng chuẩn thiết yếu.

Một số hình ảnh của Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 68.

Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên cho tuyến dưới theo Đề án 1816 và Bệnh viện vệ tinh mà Việt Nam đã đạt được những kết quả cao trong đó có việc chuyển giao, phát triển kỹ thuật ngoại khoa và gây mê an toàn cho tuyến dưới.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu của Việt Nam về lĩnh vực quản lý KCB đã tham gia và đóng góp tích cực cho dự thảo Nghị quyết của WHO trong các phiên họp của Đại hội đồng về: Công tác kháng kháng sinh; theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về y tế; y tế trong chương trình phát triển sau năm 2015; gánh nặng toàn cầu của bệnh động kinh và sự cần thiết phối hợp hành động tại mỗi quốc gia để giải quyết vấn đề nhận thức của cộng đồng, xã hội và y tế về bệnh động kinh; chương trình phòng chống một số bệnh không lây nhiễm.

Đoàn Việt Nam cũng đã có các buổi họp trao đổi với TS. Shekhar Saxena, Trưởng Ban Sức khỏe tâm thần và nghiện chất của WHO, để bàn về việc đẩy mạnh và nhân rộng mô hình quản lý bệnh động kinh tại cộng đồng; với TS. Vera Luiza da Costa e Silva, Trưởng ban thư ký Chương trình Hiệp định khung kiểm soát thuốc lá của WHO về đẩy mạnh hoạt động chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam…

Mai Thùy