Hiểu rõ được ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả của hành động hiến tạng  không chỉ mang lại sự sống cho những người khác mà còn giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Nhờ đó, nhiều người đã có thể sống tiếp cuộc đời tươi đẹp bằng ánh sáng được hiến tặng từ những người hiến giác mạc xa lạ, hay từ những trái tim nhân hậu... nên sau khi được tuyên truyền, tất cả các cán bộ đang công tác tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tự nguyện đăng ký hiến tặng mô, tạng

Được biết, chương trình phấn đấu 100% các cơ sở Hội phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo và tuyên truyền rộng rãi về hiến tặng mô, tạng nhân đạo tới cán bộ, tình nguyện viên, chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân; vận động 300 người đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; vận động ít nhất 500 tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng tại các địa phương.

Hải Châu