Theo Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2015 đến nay, thông qua các ngày hội hiến máu nhân đạo, đoàn viên thanh niên TP Đà Nẵng đã hiến được 16.700 đơn vị máu.

Được biết, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện trong những năm qua. Từ năm 2003 đến nay, Đà Nẵng tiếp nhận hơn 400 nghìn đơn vị máu, đáp ứng 99,5% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn và một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam. 

Đáng chú ý, năm 2009, Đà Nẵng không còn người hiến máu chuyên nghiệp; năm 2014, vận động và tiếp nhận được 32.248 đơn vị máu, tỉ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện đạt 3,25% - tỉ lệ cao nhất toàn quốc.

Viết Nam