Điều trị ARV đã triển khai tại Việt Nam hơn 10 năm qua, nhưng hầu hết từ nguồn tại trợ quốc tế. Hiện có hơn 115.000 người nhiễm HIV đang được điều trị ARV và con số này sẽ ngày một tăng. Trong khi nguồn viện trợ kết thúc vào năm 2018, mà ARV điều trị liên tục và suốt đời, nếu không tham gia BHYT, người có HIV sẽ phải chi trả khoản kinh phí lớn hằng năm. 

Từ 8-3, người điều trị HIV/AIDS được nhận thuốc ARV từ BHYT

Vì vậy, điều trị ARV thông qua BHYT sẽ là nguồn tài chính bền vững để người có HIV tiếp tục được điều trị với chi phí hợp lý. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã chủ trương sử dụng BHYT là nguồn thay thế và chỉ đạo các địa phương phải bảo đảm 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Đến nay, 188 cơ sở y tế đã sẵn sàng chi trả khám và điều trị HIV/AIDS, bao gồm cả thuốc ARV qua nguồn Quỹ BHYT.

 Dự kiến, hết năm 2019 có khoảng 48.000 người điều trị HIV/AIDS nhận thuốc ARV từ quỹ BHYT.


Trần Hằng