Số thuốc này thuộc lô: CT 13901 NSX: 12-9-2013; HD: 11-9-2015; SĐK: VN-6996-08 do Công ty Chemfar Organics Ltd., India sản xuất; Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex - Chi nhánh Hà Nội nhập khẩu.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn trên và Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex - Chi nhánh Hà Nội thực hiện thu hồi, gửi thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở mua thuốc.

Dạ Miên