Đây là thuốc điều trị sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, sỏi mật, viêm bể thận, viêm túi mật.

Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc báo cáo tình hình sản xuất, tên và địa chỉ các cơ sở đã mua thuốc cùng số lượng cung cấp, lô thuốc viên bao phim Kim tiền thảo về Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh. 

Công ty trên cũng phải phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước lấy ít nhất 3 mẫu thuốc bổ sung để gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh kiểm tra chỉ tiêu chất lượng.

Kim Tiền thảo có lô hàng không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh ưu tiên tiến hành kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu chất chiết được trong Ethyl acetat mẫu thuốc bao phim Kim tiền thảo được lấy bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra chất lượng về Cục Quản lý Dược để xử lý bổ sung.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng niêm phong toàn bộ lô thuốc bao phim Kim tiền thảo không đạt chất lượng nêu trên và kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng thực hiện việc báo cáo và lấy mẫu bổ sung để kiểm tra chất lượng thuốc trên theo qui định.

Sở Y tế TP Đà Nẵng hiện đã đình chỉ lưu hành thuốc trên địa bàn TP  Đà Nẵng đối với thuốc viên bao phim Kim tiền thảo vi phạm nêu trên. Ngoài ra, còn đình chỉ cả loại thuốc viên nén bao đường BAR; SKS: 0340417, HD: 16/05/2020; SĐK: VD-22832-15 do Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Cùng với việc thu hồi, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn kiểm tra, thu hồi  các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31-7-2018. Thanh tra Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.


Thanh Hằng