Việc này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại KDC có một buổi làm việc. Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm không nêu rõ lý do của việc thu hồi này. Song người tiêu dùng cần biết, việc thu hồi này đồng nghĩa với việc sản phẩm này không được phép lưu hành trên thị trường.

Thanh Hằng