Để giảm tải BV và nâng cao chất lượng KCB, không thể chỉ tăng giường bệnh, bác sĩ cho các BV tuyến trung ương, các đại biểu quốc tế và trong nước đều cho rằng mấu chốt của vấn đề phải là tăng cường năng lực của YTCS. Điều này còn góp phần đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp nhất.

Có một thực tế hiện nay là ở tuyến YTCS, không nhiều bác sĩ giỏi, vì những người giỏi thường tìm cách chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, băn khoăn này được đại diện của Bộ Y tế cho rằng: ở cơ sở, không có mô hình bệnh phức tạp, nên không cần có đội ngũ bác sĩ giỏi, mà điều quan trọng là ngành Y tế sẽ xây dựng đội ngũ bác sĩ có kỹ năng đáp ứng được mô hình bệnh thông thường ở tuyến dưới của tuyến đó.

Đại diện của WHO cho rằng, để nâng cao chất lượng cho y tế tuyến dưới, cần chính sách tăng lương cho cán bộ y tế, tính thời gian công tác ở YTCS để trả lương. Ngành Y tế sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ theo phương thức cử tuyển, chuyên tu đối với các vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, để có bác sĩ công tác ở vùng sâu, vùng cao. 

Một vấn đề quan trọng đã được đặt ra tại hội nghị lần này là cải tiến giáo trình đào tạo phù hợp cho bác sĩ ở tuyến cơ sở. Ngành Y tế cũng sẽ bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chính sách đãi ngộ đặc biệt cho cán bộ y tế cơ sở...

T.Hằng