Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng và kiện toàn mạng lưới mô hình phòng khám bác sỹ gia đình, củng cố hoạt động của 78 mô hình phòng khám đã có; mở rộng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại 2 phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế, 1 mô hình tại bệnh viện tuyến huyện.

Các bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện chuyên khoa thành lập phòng khám bác sỹ gia đình hoặc tổ đón tiếp bệnh nhân chuyển tuyến y học gia đình; khuyến khích mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân; tổ chức truyền thông và nâng cao nhận thức về bác sỹ gia đình và phòng khám bác sỹ gia đình; triển khai thực hiện chuyển tuyến bác sỹ gia đình trong quản lý và điều trị tại mô hình phòng khám bác sỹ gia đình.

Đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có 76 phòng khám bác sỹ gia đình, trong đó có 67 phòng khám bác sỹ gia đình tại trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực của các trung tâm y tế; 6 phòng khám tại một số bệnh viện và chỉ có 3 phòng khám bác sỹ gia đình ngoài công lập.

Các phòng khám đi vào hoạt động đã bước đầu thu hút người bệnh đến khám và điều trị. Đến nay, các phòng khám này đã quản lý được 1.400 bệnh nhân theo bệnh án y học gia đình. Đáng chú ý, các trung tâm y tế đã ký hợp đồng với những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Hà Nội để khi có người bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị sẽ được chuyển thẳng tới các bệnh viện này…

Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố triển khai tốt mô hình bác sĩ gia đình, góp phần giải quyết 70% nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tuyến cơ sở.

Tuyết Mai