Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 4 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương về nhập khẩu và tiêu thu amiăng. Tỷ lệ người bị bụi phổi amiăng gia tăng ở nước ta, do thời gian ủ bệnh kéo dài 20-30 năm nên khi về hưu mới phát hiện bệnh.

Qua một nghiên cứu của Bộ Y tế với 73 trường hợp thì có tới 46% trong số đó bị ung thư trung biểu mô màng phổi nghi ngờ do nhiễm amiăng, trong đó có 5 trường hợp ở nhà lợp mái proximăng, còn lại là sống gần nhà máy có amiăng.

Được biết, Chính phủ đang giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng lộ trình để thực hiện mục tiêu dừng sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp vào năm 2020 và tìm vật liệu thay thế.

Trần Hằng