Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã bước vào thảo luận về nhiều nội dung liên quan đến Chương trình Phát triển y tế của ASEAN sau năm 2015 như: Tăng cường lối sống lành mạnh; Ứng phó với mọi nguy cơ và mối đe dọa bệnh dịch; Tăng cường hệ thống y tế và tiếp cận chăm sóc sức khỏe; Đảm bảo an toàn thực phẩm…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Cũng tại hội SOMHD đã diễn ra 2 hội nghị song song là hội nghị Quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) lần thứ 5 và hội nghị Quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN + Trung Quốc lần thứ 5. Hai hội nghị này đã thảo luận những nội dung quan trọng như: Kết quả chính của hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN + 3 lần thứ 6, lần thứ 12 và các hội nghị liên quan; Cập nhật và xác định các lĩnh vực ưu tiên của hợp tác ASEAN + 3 cho giai đoạn 2016-2017; Chương trình phát triển y tế của các nước ASEAN…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội nghị lần này là lãnh đạo cao cấp ngành y tế các nước trong khu vực cùng thảo luận, thống nhất về cơ chế hoạt động của hợp tác y tế ASEAN, của các nhóm công tác chuyên môn trong giai đoạn 2015-2020 để trình lên hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 13 thông qua.

Có khoảng 100 đại biểu đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự hội nghị.
Lãnh đạo ngành y tế các nước tham dự hội nghị.

Hội nghị  các Quan chức cao cấp về phát triển y tế lần thứ 10 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ nay đến ngày 17/9.

Kim Ngân