Nghị định quy định từ 1/1/2015, mức đóng BHYT hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau: Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản…

Về mức hỗ trợ đóng BHYT, Nghị định quy định: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo...

PV