Ngày 15-6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, kết quả công tác tháng 5 -2017, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được giao, ngành BHXH đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện vận hành hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; hoàn thiện phần mềm TST đảm bảo sẵn sàng thực hiện các quy định mới về thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT.

Hệ thống thông tin giám định đã liên thông với nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc

Đẩy nhanh tiến độ trả sổ BHXH cho người lao động quản lý (tính đến 7/6/2017 đã có 63/63 BHXH tỉnh, thành phố bàn giao 1.522.156 sổ BHXH cho người lao động); tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các tổ chức có liên quan triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT (tính đến 7/6/2017, hệ thống thông tin giám định đã liên thông với 12.308 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc (đạt 98,77%)...

Trong tháng 5-2017, toàn Ngành BHXH đã giải quyết chế độ BHXH cho trên 3,54 triệu lượt người, tăng 0,28 triệu lượt người (8,5%) so với cùng kỳ năm 2016; giải quyết cho 299,2 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tăng 37,06 nghìn lượt (14,1%) lượt so với cùng kỳ năm 2016. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 63,2 triệu lượt người, tăng 6,9 triệu lượt người (12,2%) so với cùng kỳ năm 2016...

Quỳnh Bách