Trong khi đó, theo quy hoạch ngành đã được UBND thành phố phê duyệt thì trong những năm tới đây Hà Nội sẽ trở thành trung tâm y tế lớn, có số lượng cán bộ y tế đạt trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng tầm trong khu vực Đông Nam Á. 

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở Y tế đang đề xuất với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ để bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2020, mỗi năm ngành Y tế Hà Nội sẽ có 50 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú, thay vì 25 chỉ tiêu/năm như hiện nay. 

Ngành cũng yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện về thời gian cũng như quyền lợi cho các bác sỹ đang theo học bác sĩ nội trú trong thời gian đi học và công tác tại bệnh viện. 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế để hoàn thiện sớm các thủ tục tuyển dụng, đào tạo bác sĩ nội trú để họ yên tâm học tập và công tác. 

Hiện nay, ngành Y tế Hà Nội có 24.470 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 4.412 bác sĩ (1826 người có trình độ trên đại học); 2842 y sĩ, 8.382 điều dưỡng, 1.429 hộ sinh…

Tuyết Mai