Từ khi thành lập vào ngày 22/6/2019 cho đến ngày 31/5/2020, 3 điểm hiến máu cố định đã tổ chức 598 buổi hiến máu, tiếp nhận được gần 14.000 đơn vị máu.

Được biết, trong thời gian dịch COVID-19, các điểm hiến máu cố định vẫn tiếp nhận lượng máu ổn định, tạo thuận lợi cho người dân không phải đi xa, không phải đến những nơi tập trung đông người. Nhờ vậy, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đến các điểm hiến máu cố định đạt khá cao, chiếm 59-62%.

Hải Châu