Để triển khai việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc, thời gian qua, Sở Y tế đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhà thuốc, quầy thuốc.

UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc và quầy thuốc tư nhân trên địa bàn. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với Viettel Hà Nội tổ chức 126 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.135 cơ sở, đạt 89%.

Tính đến hết tháng 5-2019, tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối là 5.862/6.881 cơ sở, đạt 85,2%. Trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối 5.531/5.752 cơ sở, đạt 96,2%, gồm nhà thuốc có 3.490/3.490 cơ sở, đạt 100% và quầy thuốc có 2.041/2.262 cơ sở, đạt 90,2%.

Tuy nhiên, việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc gặp không ít khó khăn, tiến độ kết nối quầy thuốc tư nhân tại một số huyện còn chậm. Chẳng hạn như huyện Quốc Oai có 36/73 cơ sở, đạt 49,3%; huyện Thanh Oai có 29/53 cơ sở, đạt 54,7%; huyện Sóc Sơn có 213/279 cơ sở, đạt 76,3%; huyện Mỹ Đức có 22/28 cơ sở, đạt 78,6%.

Hải Châu