Bệnh nhân HIV/AIDS cần điều trị ARV (thuốc kháng virus HIV) liên tục và suốt đời. Từ tháng 3-2019, bệnh nhân HIV/AIDS trên toàn quốc sử dụng thuốc ARV trong điều trị từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế thay cho nguồn viện trợ quốc tế trước đó.

Số bệnh nhân HIV/AIDS nhận thuốc ARV từ Bảo hiểm y tế đã tăng mạnh qua từng tháng: Tháng 3 là 11.972 người; tháng 6 là 34.621 người và đến tháng 10 là  41.191 người; dự kiến, cả năm nay khoảng 48.000 người.

Như vậy, tính đến 30-9, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trong điều trị HIV/AIDS là 90-91%, trong đó có 9 tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ 100% như Tuyên Quang, Kon Tum, Bình Định, Hà Giang, Hưng Yên...

Qua 20 năm điều trị HIV/AIDS, thành tựu lớn nhất là Việt Nam đã đưa được nhiều người nhiễm HIV vào quản lý và điều trị dự phòng; mở rộng phân cấp điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS xuống địa phương (tuyến huyện); tỷ lệ nhiễm HIV từ mẹ sang con đã giảm còn dưới 2%.

Điều đáng mừng là tuổi thọ của người nhiễm HIV gần như người bình thường. Trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm HIV ở Việt Nam vào năm 1990 hiện vẫn sống khỏe mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ở khoảng cách xa so với mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030. Để đạt mục tiêu trên, số người nhiễm HIV mới hằng năm phải dưới 1.000 trường hợp, trong khi hiện nay, mỗi năm vẫn có 10.000 trường hợp nhiễm mới.

Hải Châu