Theo Cổng thông tin điện tử KTNN, Kiểm toán trưởng Phạm Thanh Sơn thừa lệnh Tổng KTNN Hồ Đức Phớc ký văn bản chuyển Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Sở Y tế Bình Dương. KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Sở Y tế tỉnh Bình Dương (chủ đầu tư) trong việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế đã thực hiện năm 2017.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Cụ thể, Sở Y tế Bình Dương lựa chọn mua sắm trực tiếp không qua đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm thuốc chữa bệnh có tổng giá trị trên 679 tỷ đồng sai quy định. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế sai quy định cho Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Dương với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng.

Cũng theo KTNN, Sở Y tế tỉnh Bình Dương tự tổ chức chấm thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp 224 mặt hàng thuốc trái quy định, có giá cao hơn giá thuốc quy định gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Y tế trên 4,8 tỷ đồng. Sở Y tế tỉnh Bình Dương tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn đưa vào kế hoạch đấu thầu nhiều loại thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp… trái quy định, có giá trị cao hơn giá quy định trên 9,3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Dương lựa chọn đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu một số loại thuốc trái với cảnh báo của Bộ Y tế, có giá trị trên 2,6 tỷ đồng.

Đức Mừng