Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng: 272 công dân Việt Nam này đều là những du học sinh, người lao động Việt Nam ở Malaysia gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và Y tế được đưa về nước. 

272 công dân Việt Nam khởi từ Kuala Lumpur (Malaysia) đã được nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và cách ly tập trung. 

Tại sân bay, toàn bộ hành khách được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ, khai báo y tế, mặc đồ bảo hộ, di chuyển bằng xe chuyên biệt từ chân cầu thang máy bay về khu vực cách ly tập trung theo quy định tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - Trung đoàn 971 (Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng).

Hoài Thu