Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành điều dưỡng do Tập đoàn Leonardis (CHLB Đức) và Đại học Đông Á Đà Nẵng hợp tác theo tiêu chuẩn Đức và cung cấp trang thiết bị y tế tiên tiến phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tại Việt Nam và đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực ngành điều dưỡng có trình độ đạt chuẩn quốc tế cho các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành điều dưỡng tiêu chuẩn quốc tế sẽ cung cấp nguồn nhân lực ngành điều dưỡng có trình độ các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Được biết, ở giai đoạn đầu của hợp tác chiến lược này, được bắt đầu ngay sau khi ký kết hợp tác, các chuyên gia của hai bên tiến hành so sánh, chuyển đổi tiến tới công nhận chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng của Đại học Đông Á tại CHLB Đức, làm tiền đề cho việc chuẩn hóa chương trình và đưa vào đào tạo điều dưỡng mang tính quốc tế ngay tại ĐH Đông Á, Việt Nam. 

Đồng thời, sinh viên còn được đào tạo đến thông thạo tiếng Đức ở trình độ B2 để sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu làm việc tại Đức ngay khi ra trường.

Với chương trình chuẩn quốc tế được công nhận này, sinh viên Đại học Đông Á khi ra trường sẽ vừa được nhận bằng Cử nhân điều dưỡng bậc đại học của Đại học Đông Á vừa được nhận chứng chỉ nghiệp vụ điều dưỡng đã được công nhận tại CHLB Đức. 

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất việc trao đổi giảng viên hàng năm để nâng cao nghiệp vụ, năng lực điều dưỡng tại các bệnh viện đối tác của Leonardis tại Đức từ 2018. Đợt đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 1/2018 với 2 giảng viên điều dưỡng của Đại học Đông Á tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ điều dưỡng nâng cao này.  

Hoài Thu