Như vậy, tính đến nay, Hàn Quốc là Quốc gia bùng phát dịch mạnh nhất ngoài Ả rập Xê út. Nhiều người đã được điều trị hồi phục và xuất viện kể từ khi dịch bùng phát bắt đầu vào tháng 5/2015, tuy nhiên, có 77 người vẫn đang còn phải điều trị và cách ly đặc biệt tại các cơ sở y tế của Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, công tác phòng chống dịch MERS-CoV đang được tiến hành khẩn trương với nhiều kịch bản tình huống được lập, các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, kinh phí, tổ chức diễn tập, tập huấn...cho việc phòng chống dịch.

H.Nga