Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý KCB, tình trạng nằm ghép tập trung ở các BV Chợ Rẫy, Phụ sản TƯ, Viện huyết học-truyền máu TƯ, BV Nhiệt đới TƯ vv… Thực tế cho thấy việc cam kết không để tình trạng nằm ghép của các BV tuyến TW là khả thi, nếu tăng cường năng lực tuyến dưới, giảm chuyển tuyến, vượt tuyến, nhất là công tác quản lý điều hành ở các BV; tăng cường điều trị ngoại trú, hạn chế điều trị nội trú vv… Do đó, việc ký cam kết không để nằm ghép sẽ là 1 tiêu chí đánh giá năng lực chỉ đạo điều hành của Giám đốc BV.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp về giảm tải bệnh viện.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: để giảm tải, chỉ các BV tuyến TƯ không thể làm được, nếu các BV tuyến dưới vẫn chuyển bệnh nhân lên. Do đó, bên cạnh tăng số giường bệnh cho các BV tuyến TƯ, thì vai trò của hệ thống BV vệ tinh rất lớn. Sau khi các BV ký cam kết giảm tải, Bộ Y tế sẽ công bố danh sách các BV không còn nằm ghép. Đồng thời, thành lập hội đồng giám sát giảm tải.

Những BV đủ cơ sở vật chất mà vẫn để bệnh nhân nằm ghép và khu khám bệnh nhếch nhác, quy trình KCB quá rườm rà, sẽ không để Giám đốc điều hành, hoặc điều chuyển sang vị trí khác.

Thanh Hằng