Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị -Công trình cho biết: Với dịch vụ này, qui trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ được đơn giản hóa. Các doanh nghiệp thực hiện khai báo và gửi hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế lên hệ thống và thanh toán lệ phí trực tiếp, mà không phải đến nộp hồ sơ và chờ đợi như cách làm thủ công trước đây, tiết kiệm rất nhiều cả thời gian, công sức và kinh tế cho doanh nghiệp và người dân. Hồ sơ được quản lý tập trung, chính xác và bảo mật, thời gian cấp phép giảm khoảng 1/3 so với trước.

Mỗi tháng, Vụ Trang thiết bị -Công trình nhận hồ sơ từ hơn 700 dn đăng ký, khối lượng hồ sơ lớn với nhiều tiêu chí đánh giá, khiến Vụ gặp nhiều khó khăn. Vì thế, việc triển khai dịch vụ công này sẽ khắc phục những hạn chế và công khai, minh bạch để đảm bảo công bằng cho người dân và doanh nghiệp.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ mức cao nhất, từ giao dịch thanh toán đến việc trả kết quả đều được thực hiện trực tuyến nhanh chóng và hiệu quả, do Vụ Trang thiết bị -Công trình phối hợp với Viettel ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa việc khai báo, tiếp nhận hồ sơ, công khai, minh bạch các thủ tục trong quản lý nhập khẩu trang thiết bị y tế.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện các bộ,ngành liên quan bấm nút khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một bức cải cách đột phá về cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Từ 1/7/2015 đến 30/9/2016  là triển khai tới các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ ngày 1/10/2015, sẽ chính thức sẽ được triển khai kết nối cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Thanh Hằng