Tại lễ phát động, Bộ trưởng Y tế đã kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong việc chủ động diệt lăng quăng tại các hộ gia đình và nâng cao vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống căn bệnh này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Bình Dương là một trong những tỉnh, thành phố có mật độ dân số đông, có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao, có nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà trọ, lán trại có nhiều dụng cụ, vật liệu chứa nước là điều kiện cho muỗi sinh sản và phát triển nhưng không được quan tâm xử lý, vì vậy tình hình sốt xuất huyết có nhiều diễn biến rất phức tạp.

Sau chiến dịch này, Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế các tỉnh, thành phố rút kinh nghiệm tổ chức chiến dịch tại Bình Dương để quảng bá, tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai rộng rãi hoạt động này nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động diệt loăng quăng tại các hộ gia đình và nâng cao vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong công tác phòng chống sốt xuất huyết...

D.Anh