Chiều 24-7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ ngành Y tế năm 2019.

Theo TS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), từ năm 2016 Bộ Y tế đã thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế hành chính so với năm 2015. Hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức đã giảm.

Bộ Y tế cũng đã sắp xếp lại các cầu tổ chức theo Kế hoạch hành động số 07-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế theo các Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 6 khóa II.

Theo đó, Bộ Y tế đã thu gọn đầu mối các Phòng thuộc Vụ, Cục, từ 94 đầu mối xuống còn 59 đầu mối (giảm 35 đầu mối); giảm khoảng 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Tại các địa phương đã thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Có khoảng 266/315 đơn vị đã sát nhập (53/63 tỉnh); vị trí lãnh đạo giảm khoảng 1.260, tương ứng giảm chi khoảng 90.720 tỷ/năm. Biên chế hành chính giảm khoảng 2.140 người, tương ứng giảm chi khoảng 154.080 tỷ/năm

Thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí chi thường xuyên, có khoảng 35.000 biên chế không phải chi lương từ ngân sách nhà nước; giảm chi khoảng 2.500 tỷ/năm. Việc tự chủ ở 51 tỉnh, thành phố đã giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 14.682 tỷ.

Đến nay, ngành Y tế đã thống nhất mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng, đã có 44 tỉnh (khoảng 475 huyện) sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế huyện. Vị trí lãnh đạo giảm khoảng 2.220 người, tương ứng giảm chi khoảng 159.840 tỷ/năm. Biên chế hành chính giảm khoảng 10.899 người, tương ứng giảm chi khoảng 910.966 tỷ/năm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngành y tế đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính. Đẩy mạnh việc giao tự chủ kinh phí chi thường xuyên cho các bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. 

Bộ trưởng Bộ Y tế trao Cờ thi đua cho một số đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Qua đó, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ/1 năm đối với tuyến TW và gần 15.000 tỷ đối với hệ thống y tế địa phương”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.

Các cơ sở y tế khám chữa bệnh tự chủ nhằm giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Khoản kinh phí này sẽ giúp cho việc mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. 

500 đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nêu ra sự bất hợp lý nếu ngành Y tế thực hiện giảm biên chế một cách cơ học, mỗi năm giảm 10% thì rất khó khăn cho mục tiêu tăng giường bệnh, khó khăn tận dụng nguồn nhân lực, không giữ chân được cán bộ giỏi, thạo nghề. 

Theo Bộ trưởng, nếu chúng ta giới hạn tuyển nhân viên biên chế, hợp đồng thì chất lượng bệnh viện, an toàn cho bệnh nhân, đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao sẽ gặp khó khăn, bệnh nhân sẽ vượt tuyến từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh và từ tỉnh lên tuyến Trung ương. Khi đó, quá tải sẽ xảy ra ở tuyến cuối, người dân và người nước ngoài ở Việt Nam sẽ ra nước ngoài chữa bệnh.


Trần Hằng