Đây là nội dung trong công văn hỏa tốc mà Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế  gửi Giám đốc các bệnh viện (BV) trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chiều nay 15/2 về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các BV, các Sở Y tế rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh theo 3 nhóm trường hợp bệnh (bệnh nghi ngờ, bệnh có thể, bệnh xác định) để thu dung, cách ly và quản lý, chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế được phân công theo đúng quy định của các địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 519/BYT-KCB ngày 6/2 của Bộ Y tế

Sở Y tế và các BV phải nghiêm túc quản lý tất cả người bệnh thuộc cả 3 nhóm trường hợp bệnh.

Cơ sở y tế cần phối hợp với Công an, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ người bệnh. Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu cách ly.

Cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để người bệnh Covid-19 ra khỏi nơi cách ly

Lập hồ sơ bệnh án, chăm sóc, điều trị toàn diện cho các người bệnh thuộc cả 3 nhóm trường hợp bệnh, đặc biệt theo dõi sát diễn biến bệnh lý của người bệnh.

Tuyệt đối quản lý chặt chẽ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh, không để mất, phát tán và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của các nhóm trường hợp bệnh Covid-19 và xử lý mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định.
Trần Hằng