Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho rằng: Bệnh viện E cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các nội dung đổi mới. Một mặt, quán triệt đến từng cán bộ y tế về việc đổi mới, chấn chỉnh phong cách, thái độ phục vụ người bệnh là nhu cầu thiết yếu, liên quan đến sự tồn tại, phát triển của đơn vị. 

Mặt khác, bệnh viện cũng cần tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi đi KCB, trách nhiệm phải tôn trọng cán bộ y tế và phê phán những hành vi ứng xử không tốt với cán bộ y tế. 

Để tránh tình trạng ký cam kết lấy lệ, hình thức, bệnh viện cần tổ chức thực hiện nghiêm túc cam kết thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời phát hiện và kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình.

Thanh Hằng