Tại đây ông Phạm Vũ Khánh - Cục trưởng Cục quản lý y, dược học cổ truyền thuộc Bộ Y tế cho biết, trong 5 năm lần thứ nhất của kế hoạch hành động, mạng lưới khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cả nước đã được củng cổ và phát triển. Đến năm 2015, toàn quốc có 58 bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh. Đặc biệt 62,9% Bệnh viện đa khoa tuyến huyện có khoa Y học cổ truyền, 84,8% trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Nhờ vậy, đã góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, góp phần trong chăm sóc sức khỏe toàn diện của Nhân dân ở tuyến y tế cơ sở.

Tuy nhiên, Cục trưởng cũng thừa nhận, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập như: Chưa có chính sách ưu tiên phát triển công tác khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, chưa tạo điều kiện cho người bệnh lựa chọn sử dụng dịch vụ khám chưa bệnh bằng Y học cổ truyền hoặc y học hiện đại. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đầu tư cho nuôi trồng dược liệu chưa cụ thể, người dân trực tiếp nuôi trồng còn hạn chế về chuyên môn và kinh phí còn thiếu thốn.

Được biết, tại TP Hà Nội, 100% các BV đa khoa tuyến huyện và tuyến TP đều có khoa Y học cổ truyền 4 bệnh viện chuyên khoa là bệnh viện Da Liễu, U bướu, Việt Nam - Cu Ba, BV 09 có khoa Y học cổ truyền.

Hải Châu