Những hình ảnh tại buổi lễ.

Triển lãm đã trưng bày gần 200 bức ảnh, tư liệu, bàn trích, thống kê và hơn 70 ấn phẩm báo xuân phát hành trong cả nước cùng trên 30 bức ảnh đẹp về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của Hải Phòng.

Văn Thịnh