Tình trạng bạo lực xảy ra tại Lễ hội Gióng trong những năm qua do tục tranh cướp giò hoa tre với quan niệm lấy được lộc Thánh sẽ may mắn cả năm, khi lễ phẩm hoa tre trên đường rước về đền Hạ sau khu đã dâng Thánh ở đền Thượng. Những người bảo vệ kiệu giò hoa tre dùng gậy ngăn cản, gây ra hiện tượng phản cảm, bức xúc trong dư luận xã hội.

Rút kinh nghiệm từ các mùa lễ hội trước, năm nay Ban tổ chức tuyệt đối không cho các đoàn hộ giá rước kiệu giò hoa tre mang gậy. Ban tổ chức sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ của các thôn làng và lực lượng hỗ trợ đoàn hộ giá.

Công an huyện Sóc Sơn cũng huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra Lễ hội, đồng thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ đoàn rước kiệu giò hoa tre và đoàn rước trầu cau, không để xảy ra tình trạng tranh cướp lộc, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại Lễ hội Gióng năm 2016, Ban tổ chức cũng tích cực tuyên truyền để nhân dân thực hiện văn minh nơi thờ tự như: không thắp hương trong khu nội tự, không đặt tiền lễ tại các ban thờ và các vị trí khác trong nơi thờ tự,...

Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-2 (tức mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch).

H.K.