“Điện Biên Phủ: 13/3 - 7/5/1954” bản tiếng Việt là một trong những kết quả của đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2012. Trong quá trình triển khai đề án, năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức đoàn đi sưu tầm tài liệu tại Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và được tiếp cận cuốn sách “Điện Biên Phủ: 13/3-7/5/1954” của tác giả Ivan Cadeau. Ông là sĩ quan và nhà sử học chuyên nghiên cứu chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương, hiện đang làm việc tại Ban Lịch sử Bộ Quốc phòng Pháp.  

Bìa tiếng Pháp của cuốn sách

Cuốn sách sử dụng các tài liệu lưu trữ của Pháp chưa từng công bố tại Việt Nam và các thông tin, hồi ký từ nhiều nhân chứng lịch sử. Đây là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần bổ sung thêm thông tin về sự kiện Điện Biên Phủ và cuộc chiến tranh tại Đông Dương dưới góc nhìn của 1 sĩ quan, nhà sử học Pháp. 

Nhận thấy giá trị và ý nghĩa lịch sử của những tư liệu này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành biên dịch và mua bản quyền xuất bản bản dịch cuốn sách trên và giới thiệu tới đông đảo công chúng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với mong muốn cuốn sách và những tư liệu vô giá này sẽ góp phần giúp công chúng có thêm thông tin xác thực về  các thời khắc quan trọng của lịch sử Việt Nam.

Tiến sĩ sử học Ivan Cadeau

Sách bao gồm 272 trang, bao gồm 7 chương chính: Cánh cửa cho một lối thoát danh dự;  Chiến dịch mùa thu năm 1953;  Bản Kéo, Him Lam, Độc Lập và một số căn cứ khác; “Đó là vì ngày mai” (Ivan Cadeau sử dụng tuyên bố của De Castries trước Bộ Chỉ huy tham mưu Pháp về chiến dịch Điện Biên Phủ);  Khủng hoảng tinh thần; Trận chiến trên năm quả đồi;  “Tạm biệt ông bạn già” (Ivan Cadeau sử dụng lời nói của Cogny trong cuộc điện đài với De Castrie vài giờ trước khi Điện Biên Phủ thất thủ). 

Được biết, ngoài tài liệu lưu trữ và lời khai chưa được công bố, trong cuốn sách, Ivan Cadeau còn cho thấy một thực tế khác của sự kiện quan trọng này, nhiều vấn đề còn được tranh luận cho đến ngày nay. Những tranh luận được đặc biệt thông qua việc phỏng vấn các nhà lãnh đạo có liên quan (bắt đầu vào năm 1955)... 

Ngoài nội dung chính, phần phụ lục của cuốn sách còn thống kê quân số Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 20-11-1953, số đạn dược của các đơn vị quân đội Pháp tham gia chiến dịch ngày 10-2-1954, quân số các đơn vị quân đội Pháp tham gia chiến dịch ngày 12-3-1954…

N.Hoa