Anh Đặng Trung Chánh (39 tuổi) cho biết, triều cường dâng cao tràn vào, gây ngập 10 công (sào) bưởi của gia đình. Vài ngày sau, khoảng 60% diện tích trồng bưởi có dấu hiệu úng gốc, lá vàng úa, chết dần. 

Như Anh (clip)