Chiều 17-1, tại Hà Nội, Hội thảo “Gắn kết khoa học và chính sách: Đối thoại giữa các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách hướng tới phát triển bền vững trong khu vực ASEAN” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản - ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (JASTIP) và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASEAN COSTI) phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đối thoại ASEAN - Nhật Bản về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019; thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ hợp tác đối thoại ASEAN - Nhật Bản nhiệm kỳ 2018-2020; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN - Nhật Bản; đồng thời, tranh thủ cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Danh mục các hoạt động Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020. Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu, trong đó có khoảng 80 đại biểu quốc tế là các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách là thành viên Ban điều hành Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản - ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (JASTIP); Ban Thư ký ASEAN…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Các phiên họp của Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề chính, trong đó nổi bật là việc thúc đẩy vai trò tiềm năng của Nhật Bản trong đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong khu vực ASEAN; tăng cường an ninh năng lượng thông qua các công nghệ bền vững; hợp tác bảo tồn và khai thác đa dạng sinh học đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia; và thúc đẩy gắn kết giữa khoa học và chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Hội thảo lần này, Cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản - ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (JASTIP) cũng được tổ chức nhằm đánh giá về hoạt động của JASTIP trong giai đoạn 2015-2019, đồng thời, thảo luận về phương hướng và trọng tâm hoạt động giai đoạn 2020-2025.   

An Nhiên