Phát biểu tại buổi họp báo, TSKH Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương cho biết, hiện nay, không ít ý kiến cho rằng hoạt động VHNT đang thiếu bóng dáng của phê bình. 

Các hoạt động được cho là phê bình VHNT nhưng thực ra chỉ có phê mà không có bình, hoặc chỉ có bình luận hay PR quảng bá cho người này người kia. Thậm chí, người làm phê bình bị ám chỉ là những người đi “đánh đấm”. Trong khi đó, sự phổ biến của mạng xã hội như con dao hai lưỡi, có tích cực nhưng sẽ vô cùng tiêu cực nếu tính a dua, ném đá hội đồng không được điều chỉnh bởi những chuẩn mực. 

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương họp báo tại Vĩnh Phúc

Hội thảo “Vai trò định hướng của phê bình văn học, nghệ thuật trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay” đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, đề ra các giải pháp cho hoạt động này.

Cụ thể, hội thảo hướng tới 3 mục tiêu chủ yếu. Trong đó, các đại biểu sẽ cùng ban thảo để nhận diện, đánh giá, lý giải thực trang phê bình nói chung và ở từng loại hình VHNT cụ thể, trên các phương diện cơ bản như tình hình đội ngũ, chất lượng chuyên môn, các khuynh hướng chính và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 

Trên cơ sở đó, hội thảo tập trung đánh giá vai trò của phê bình VHNT hiện nay trong hoạt động thực tiễn và hoạt động sáng tạo. Hội thảo cũng sẽ tập trung làm rõ các yếu tố tác động đến phê bình hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản, cả khách quan và chủ quan, dẫn đến thực trạng phê bình VHNT nói chung, vấn đề vai trò định hướng đối với hoạt động thực tiễn, hoạt động sáng tạo nói riêng. Hội thảo còn đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển phê bình VHNT thời gian tới, góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT nước nhà trong thời kỳ mới.

Dự kiến, hội thảo diễn ra vào sáng 5-12 tại Vĩnh Phúc. Tham gia hội thảo có 250 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương, đại biểu 10 Hội VHNT trung ương, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT.

Chiều cùng ngày, Hội đồng tổ chức kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng thời thảo luận và cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng năm 2020.


N.Hoa