Thủ tướng Chính phủ mở đầu phiên chất vấn sáng 17-11 bằng việc khẳng định quyết tâm trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) về việc Chính phủ quyết tâm xử lý các cán bộ thoái hóa, biến chất, vòi vĩnh, tiêu cực không?

Thủ tướng đã khẳng định: Chúng ta phải loại bỏ cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách, vì vậy, cần có những chủ trương, biện pháp hết sức cụ thể trong Đảng, Nhà nước, hệ thống Chính trị chúng ta"

Thủ tướng cho biết, ông vừa ký một văn bản về nâng cao kỷ cương, kỷ luật cán bộ. Trong tình hình hiện nay phải thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương 4, khóa XII của Đảng về chống thoái hóa biến chất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thảo luận sáng nay 17-11

Ông cho rằng, phải rèn luyện đạo đức cho cán bộ, Bác Hồ nói cán bộ phải lấy đức làm gốc; đi liền với đó là xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể sai phạm. 

Đó là hình thức phát hiện cần thiết trong tình hình hiện nay, thực hiện nghiêm việc chống thoái hóa, biến chất trong cán bộ, Đảng viên. 

Đi liền với công khai, minh bạch là quyền lực phải được kiểm soát. Đây là vấn đề cần thiết của bất cứ một tổ chức, cá nhân nào.

Đồng thời với việc đó, chúng ta phải có cơ chế quản lý để hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng xin - cho, nhất là liên quan đến tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên... của xã hội

Thủ tướng cũng cho rằng, trong tình hình hiện nay, vấn đề tiếp tục cải cách tiền lương với cán bộ, công chức đi liền với đổi mới cách thức vận hành là hết sức cần thiết.

Với tất cả các giải pháp trên, cùng với quyết tâm của hệ thống chính trị trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là chống thoái hóa biến chất của cán bộ được thực hiện liên tục trong quá trình quản lý đất nước, để đáp ứng  mong mỏi của Quốc hội, của toàn dân.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) về đánh giá của Thủ tướng về phẩm chất, trí tuệ, năng lực của các thành viên Chính phủ khóa này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chính phủ mới đi vào hoạt động chưa được 7 tháng. 

Qua điều hành, trả lời chất vấn... đã thể hiện tinh thần lớn nhất là các đồng chí thành viên Chính phủ là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

“5 ngón tay có ngón dài, ngón ngắn, nhưng hiệp lực với nhau, đoàn kết thống nhất một lòng. 27 thành viên Chính phủ có rất nhiều đồng chí xuất sắc, có những đồng chí còn mới còn phải cố gắng hơn, nhưng tinh thần đòan kết rất quan trọng”.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ mới làm việc có kỷ cương, kỷ luật. “Chính phủ liêm chính, kiến tạo thì từng thành viên Chính phủ cũng phải liêm chính, kiến tạo. Với sự giám sát của Quốc hội, lãnh đạo của Thủ tướng, các thành viên Chính phủ sẽ cố gắng hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó” – Thủ tướng khẳng định.


Vũ Hân