Về môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng cho rằng chúng ta có tiến bộ nhưng còn nhiều bất cập. Báo cáo của Chính phủ cũng có nêu địa phương này địa phương khác, ngành này ngành khác còn nhiều trở ngại cho kinh doanh, chưa hướng về tạo điều kiện cho DN phát triển, chưa tháo gỡ cụ thể, nên năng lực của Quốc gia còn yếu kém. Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải xác định rõ vướng mắc nào, vấn đề nào cần xử lý, vì cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ rất quan trọng.

Dù khen ngợi việc cả nước đã cắt giảm được trên 5.000 thủ tục, nhiều Bộ đã dám từ bỏ quyền lực, nhưng Thủ tướng cũng lưu ý thủ tục vẫn còn rất nhiều, còn rất phức tạp. “Anh cắt thủ tục này lại mọc ra thủ tục khác, vì lợi ích của Bộ mình, Sở mình, địa phương mình, thì cái đó là cái rất nguy nan”...

Về việc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao, giữ kỷ cương, Thủ tướng cũng phê phán tình trạng trên nóng, dưới lạnh, “nhiều việc chúng ta nói nhưng chúng ta không làm, nên mới trì trệ”. 

Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra thêm các Bộ, địa phương xem có thực hiện các nhiệm vụ được giao hay không, làm mạnh mẽ để lời nói và việc làm đi đôi với nhau, chứ không phải ai cũng nói nhưng không ai thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nói phải đi đôi với làm

Thủ tướng cũng lưu ý một tình trạng bức xúc diễn ra đã lâu là dân ở nhiều địa phương kéo về Hà Nội, TP Hồ Chí Minh khiếu nại rất nhiều, căn nguyên là do “chúng ta không chịu đối thoại với nhau, chúng ta bỏ mặc dân, không đặt việc giải quyết khiếu nại vào phạm vi trách nhiệm của mình”. 

“Tất cả những việc khiếu nại chủ yếu là đất đai, giải phóng mặt bằng, chúng ta không làm, cứ đẩy lên trung ương. Cũng có những người chống đối, ngoan cố, nhưng cơ bản là có nhiều chuyện chúng ta sai chúng ta không chịu sửa. Chính phủ do dân vì dân mà dân đi khiếu nại quá trời đất thì làm sao? Chính quyền các cấp không chịu đối thoại. Năm nay tôi thực hiện chủ trương: Dân địa phương nào kéo ra Hà Nội khiếu nại, tôi mời Chủ tịch tỉnh đó ra nhận dân về, giải quyết chuyện này. Tôi nói dứt khoát” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Về chống tham nhũng, Thủ tướng cũng chỉ ra một thực tế: “Các đồng chí nói tham nhũng ở đâu chứ bộ tôi, ngành tôi không có, báo cáo đều là thành tích hết, trong khi nguồn lực, vốn liếng đầu tư, đất đai... nằm ở các ngành, địa phương các đồng chí quản lý. Các cơ quan chức năng, lực lượng công an làm nhiệm vụ này, nhưng chính các đồng chí phải có nhận thức thì mới làm đến nơi đến chốn”.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng nhắc đến các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng sắp ban hành tới đây, đề nghị các địa phương “đừng có biếu xén, tết nhất nữa. Ông Bí thư, Chủ tịch không phải lên trung ương biếu xén nữa, tốn kém, rồi lại phải huy động ngân sách, viết hóa đơn giả, tạo nên chứng từ thế này thế khác, đi huy động chỗ này chỗ kia... Ta đang chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở ngay bây giờ đi mới chuyển biến được”. 

Vũ Hân