Chương trình hợp tác sẽ kéo dài trong 5 năm trên các lĩnh vực: Trình độ Đại học (học bằng tiếng Nhật) với các chuyên ngành như Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, Bệnh nghề nghiệp, Khoa học ngôn ngữ và thính giacss, Khoa học X quang, Khoa học Dược, Công nghệ Y khoa và khoa học, các dịch vụ xã hội và quản lý sức khỏe. Thời gian đào tạo từ 4-6 năm, giá trị học bổng từ 9.720.000 – 18.300.000 Yên/sinh viên (khoảng 2,1 đến 4 tỉ đồng) bao gồm cả tiền học phí, sinh hoạt và tài liệu học tập. 

Đối với trình độ Thạc sỹ, với chuyên ngành Thạc sỹ Y tế công cộng (học bằng tiếng Anh) trong 2 năm, giá trị học bổng tương đương khoảng 1,2 tỉ đồng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc cho các cơ sở y tế của IUHW tại Nhật Bản hoặc Việt Nam ít nhất bằng thời gian sinh viên được đào tạo tại Nhật Bản.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế và IUHW

Ngoài ra, IUHW sẽ hỗ trợ các khóa ngắn hạn cho các cán bộ của Bộ Y tế như quản lý y tế, chính sách y tế và các chính sách an ninh xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong những năm qua IUHW đã cấp học bổng và đào tạo cho 26 sinh viên Việt Nam. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay sẽ đem lại chơ hội cho sinh viên các Trường ĐH Y Dược của Việt Nam nhận được học bổng toàn phần theo học tại IUHW và có cơ hội việc làm tại các cơ sở y tế của IUHW.


Trần Hằng