Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa ký cho biết: Công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư; sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để thực hiện.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách được lựa chọn, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang triển khai thực hiện quy trình thủ tục để lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ này dự kiến việc lựa chọn Nhà thầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sẽ được lập từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019 và trình Chính phủ thẩm định từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019.

Như vậy, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án từ tháng 10-2019.

Dự kiến khoảng tháng 12-2019, Thủ tướng sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và việc triển khai các bước tiếp theo sẽ được thực hiện để phấn đấu hoàn thành chậm nhất giai đoạn 1 của Dự án vào năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội.


Sau khi được Quốc hội thông qua về chủ trương cho phép tách dự án thành phần thu hồi đất, đền bù, tái định cư cho dự án, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần này. Ngày 13-9 vừa qua, Hội đồng đã tổ chức thẩm định Báo cáo theo quy định. Theo đó, báo cáo này sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 này.

Sau khi được Quốc hội chấp thuận thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ triển khai việc phê duyệt các cơ chế đặc thù theo thẩm quyền, phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án và tổ chức thực hiện.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, đến thời điểm hiện tại, so với kế hoạch ban đầu, tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bị chậm khoảng 8 tháng, do quy trình thủ tục tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và Chủ đầu tư dự án để tập trung nghiên cứu, phấn đấu hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình Quốc hội vào cuối năm 2019; đồng thời, triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các bước của Dự án; mốc chậm nhất đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 của Dự án theo Nghị quyết 94/2015/QH13 vẫn được giữ nguyên.

Vũ Hân