Ngay sau phần khai mạc, hội nghị đã họp Phiên toàn thể thứ nhất với các báo cáo về việc thực hiện các khuyến nghị của các Hội nghị Thế giới các Chủ tịch Quốc hội và Nghị viện trước đây và góc độ nghị viện trong quan hệ quốc tế; báo cáo về Lồng ghép bình đẳng giới vào công việc của các Nghị viện…

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Quốc hội chính là hiện thân của nền dân chủ. Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Quốc hội các nước trên thế giới lần này là dịp để tất cả chúng ta cùng nhìn lại những cam kết mà chúng ta đã đưa ra và tái khẳng định những cam kết đó với những nội hàm mới phù hợp với tình hình quốc tế đang đổi thay hàng ngày, hàng giờ”.

Chủ tịch Quốc hội NGuyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị thế giới các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 4. Ảnh: VOV.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, các Nghị viện thành viên của IPU đã thông qua Tuyên bố Hà Nội “Các Mục tiêu Phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng IPU-132 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015 vừa qua.

Các Nghị viện đã khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm thực hiện các quyền con người, trao quyền cho mọi người phát huy hết tiềm năng, dựa trên ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Riêng đối với Việt Nam, với mong muốn gìn giữ hòa bình, Việt Nam luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, của luật pháp quốc tế, cam kết không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, vì lợi ích và an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực, đe dọa sử dụng vũ lực, khủng bố trên toàn cầu.

S.Thương