Tham dự khai mạc có: Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber Chowdhury, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong.

Các nghị sĩ tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ.

Phát biểu chào mừng hội nghị, nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị Nữ nghị sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh:  Quốc hội Việt Nam đánh giá cao việc quý vị đã lựa chọn chủ đề thảo luận về 20 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Các cam kết về bình đẳng, hòa bình và phát triển với 12 mục tiêu chiến lược nhằm tăng cường quyền năng và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn cầu, Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh đã phản ánh khá đầy đủ các mối quan tâm của phụ nữ và những cam kết đối với phụ nữ. Hội nghị này sẽ là cơ hội để chúng ta đánh giá 20 năm thực hiện các cam kết, vai trò của nghị viện trong việc hiện thực hóa các cam kết, thể chế hóa trong pháp luật quốc gia, tạo cơ chế giám sát hiệu quả và phân bổ nguồn lực để thực hiện. Việc thảo luận này càng có ý nghĩa hơn khi gắn với chủ đề chung của Đại hội đồng đó là “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” để đề xuất các kiến nghị, cũng như xây dựng các mục tiêu trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam từ trước tới nay. Hiến pháp Việt Nam và Luật bình đẳng giới đã ghi nhận quyền bình đẳng về mọi mặt của công dân nam và nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia trong Quốc hội Việt Nam tại 4 nhiệm kỳ gần đây đều đạt khoảng 25%. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp bình đẳng giới của Việt Nam cũng như mục tiêu bình đẳng giới của Liên minh Nghị viện thế giới. Dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực song chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức.Tôi hy vọng rằng, trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi được nhiều thông tin và đưa ra được các đề xuất, sáng kiến nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy bình đẳng giới ở mỗi quốc gia nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung. Kể từ khi chính thức trở thành thành viên của Liên minh Nghị viện thế giới (tháng 4/1979) Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm và đã có những đóng góp hiệu quả đối với hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào các nghị quyết của Đại hội đồng, đảm bảo các nghị quyết được thông qua đều đã được xem xét qua lăng kính giới, phản ánh được tiếng nói của các nữ nghị sĩ.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber Chowdhury nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để cá nữ nghị sỹ đoàn kết chia sẻ, tăng cường sự hợp tác. Đây cũng là cơ chế hợp lý để thông qua các nữ nghị sỹ, trình bày quan điểm mối quan ngại về vấn đề liên quan đến quốc hội. Là những nữ nghị sĩ dù ở nước mình hay ở diễn đàn quốc tế, các nữ nghị sỹ có trách nhiệm đưa ra những quyết định để giải quyết vấn đề đang nổi cộm trên thế giới.

Năm 2015 là năm bản lề để đưa ra chương trình trong 30 năm tới, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury mong muốn các nữ nghị sỹ đưa ra những tiếng nói của mình. Những nghị sĩ ở Liên minh Nghị viện thế giới cam kết thực hiện những nội dung chương trình nghị sự này. Tại đây không chỉ nói về nữ nghị sĩ mà chúng ta nói về các chính sách về bình đẳng giới là chính sách của cả phụ nữ và đàn ông. Đây là công cuộc mà tất cả các nghị sĩ phải triển khai.

Huyền Chi