Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ (CBCS) và những yếu tố tác động đến tư tưởng CBCS; đánh giá kết quả hoạt động báo chí CAND trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức triển khai các mặt công tác chính trị tư tưởng, tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, nhất là tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; định hướng tư tưởng cho CBCS quán triệt Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh tiếp tục được siết chặt, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện và hành động CBCS.

Đánh giá chung, về cơ bản, CBCS yên tâm công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương người tốt việc tốt, có nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp được dư luận nhân dân đánh giá cao.

Toàn cảnh hội nghị

Về tình hình hoạt động báo chí CAND 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị báo chí CAND vẫn tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an; qua đó giúp định hướng dư luận xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. 

Bên cạnh đó, thực hiện duy trì khá đều đặn các chuyên mục liên quan đến nhiệm vụ ANTT, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, phản bác lại những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

Chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí CAND được nâng lên, tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận. Cụ thể, tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II năm 2017, Báo CAND đạt giải C với chùm bài “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)” Để cứu muôn người”, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Lò nóng thì củi tươi cũng phải cháy”. 

Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND thảo luận cùng các đại biểu một số vấn đề về công tác báo chí trong CAND hiện nay

Tại Giải báo chí Quốc gia năm 2017, Báo CAND đạt giải B với loạt bài “Chuyển hoá vùng đất dữ Lóng Luông, Báo Công an TP Đà Nẵng đạt giải C với loạt bài ““Người 89” về xã”, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Tiếng trống trời xoa dịu nỗi đau chiến tranh”.

Không chỉ vậy, các báo CAND còn làm tốt công tác xã hội, từ thiện như: Báo CAND, Báo CATP Hồ Chí Minh, Báo An ninh Thủ đô… tạo hiệu ứng tốt, được nhân dân ghi nhận, lãnh đạo Bộ đánh giá cao. \

Tiêu biểu như Báo CAND đã vận động được hơn 9 tỷ đồng, báo Công an TP Hồ Chí Minh vận động được hơn 6 tỷ đồng… để xây dựng nhà tình nghĩa, cầu nông thôn, hỗ trợ tiền, quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, CBCS bị thương, hi sinh khi làm nhiệm vụ… 

Cùng với ghi nhận, đánh gia cao những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế của công tác tư tưởng, báo chí trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chỉ đạo định hướng nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc nắm bắt và giải quyết tư tưởng CBCS và dư luận xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong CAND. Đây là công tác khó, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực và được coi là mặt công tác quan trọng hàng đầu; công tác tư tưởng phải luôn đi trước để định hướng hành động cho CBCS. 

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, xây dựng lực lượng kiên định, bản lĩnh trên cơ sở thực hiện những yêu cầu, công việc, chức năng nhiệm vụ. 

Các cơ quan báo chí CAND phải tăng cường tự bồi dưỡng, tự đào tạo, đặc biệt là nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tự đổi mới để phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển hiện nay. Các sản phẩm báo chí phải chú trọng tính khoa học, tính thực tiễn phục vụ yêu cầu chính trị, yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các yêu cầu công tác khác của lực lượng Công an. 

Phối hợp kết nối chủ động giữa Bộ với các đơn vị, tăng cường công tác dự báo tình hình, dư luận trong nội bộ và ngoài xã hội; quan tâm đến đến các vấn đề chính trị xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phúc tạp liên quan đến CBCS Công an, định hướng dư luận xã hội, phối hợp cùng các cơ quan báo chí khác tiến hành xử lý ngay khi khủng hoảng truyền thông xảy ra…

Vũ Linh