Đến dự hội nghị còn có Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, Tổng Biên tập Truyền hình CAND (ANTV); Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Thiếu tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền Thông, cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và 24 đơn vị báo chí, xuất bản CAND trong cả nước…

Theo đánh giá của Tổng cục XDLL CAND tại hội nghị, thời gian qua, báo chí, xuất bản Công an Nhân dân đã chú trọng tuyên truyền đúng định hướng, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tập trung tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm những sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đất nước và của lực lượng CAND; cổ vũ ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ XHCN ở nước ta... Đồng thời, phản ánh sinh động về cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Báo chí Công an Nhân dân thực sự là diễn đàn trao đổi, học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, báo chí Công an Nhân dân đã tập trung tuyên truyền về học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong CAND, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tuyên truyền góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thành tích, chiến công của lực lượng CAND, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CAND và quần chúng xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; tích cực đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, sách nhiều phiền hà nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Trung tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2012 đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về phong trào 65 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tạo sự lan tỏa, gây ấn tượng sâu đậm trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội tốt về lực lượng CAND.

Đặc biệt, Kênh Truyền hình Công an Nhân dân với các chuyên mục đa dạng, hấp dẫn, đã chiếm được tình cảm yêu mến, tin cậy của đông đảo khán giả trong và ngoài nước; được đánh giá là một trong 10 Kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ  chính trị, thông tin truyên truyền thiết yếu của quốc gia. Hoạt động xuất bản trong CAND tiếp tục có những bước phát triển, đã xuất bản được hàng trăm đầu sách về chính trị, nghiệp vụ và nhiều thể loại phong phú; nội dung đảm bảo chất lượng, đáp ứng như cầu bạn đọc, được dư luận đánh giá cao… Ngoài ra, báo chí, xuất bản Công an Nhân dân đã vận động quyên góp hàng trăm tỷ đồng phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ, xây dựng trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn, giúp đỡ các gia đình nghèo, những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, góp phần trong công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, trở thành cầu nối thân thiện giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đánh giá cao kết quả  hoạt động báo chí, xuất bản Công an Nhân dân; đã bám sát, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; kịp thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển lực lượng báo chí, tuyên truyền, xuất bản trong CAND, coi đó là một trong những công tác quan trọng để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức giao ban báo chí, xuất bản CAND là dịp để các cơ quan và đội ngũ những người làm công tác báo chí, xuất bản cùng nhau trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản trong CAND.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Báo chí, xuất bản CAND thực sự trở thành phương tiện quan trọng giúp Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT; là diễn đàn trao đổi, học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khoa học, kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; là phương tiện truyên truyền cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhiều nhà báo Công an đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, vất vả, đã sớm có mặt ở những nơi xảy ra bão lũ, kịp thời phổ biến những tấm gương sáng trong việc cứu người, cứu tài sản giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai. Đây là những kết quả và việc làm mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nối nhịp cầu nhân ái giữa lực lượng Công an với nhân dân, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, đạo lý cao đẹp của dân tộc ta. Với những đóng góp tích cực của mình, báo chí CAND đã trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam; là lực lượng tiên phong của CAND trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Những thành tích đóng góp của báo chí CAND đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cũng lưu ý những mặt còn hạn chế của báo chí, xuất bản CAND; đồng chí chỉ đạo Tổng cục XDLL CAND, cơ quan chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản quan tâm khắc phục để ngày càng nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản CAND, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND giao phó…

Long Vân