Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cho biết, nội dung làm việc là về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Kế hoạch sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Đoàn tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng, Đảng đoàn MTTQVN tỉnh Quảng Trị, Chi ủy và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, về các mặt công tác kể trên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2019. 

Sau khi lắng nghe, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được. 

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Quảng Trị cần làm rõ nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW và Nghị quyết số 18/NQ-TW.

 Trong báo cáo kết quả với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, cần chú ý đề cập đến công tác sắp xếp tại Văn phòng Tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh; công tác thí điểm kiêm nhiệm chức danh đứng đầu; rà soát và sắp xếp xã, thôn, bản không đủ tiêu chuẩn; khắc phục thôn, bản, tổ dân phố không có tổ chức đảng; kết quả phát triển đảng trong doanh nghiệp; tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp; những hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác cán bộ như quy hoạch cán bộ, độ tuổi, cán bộ các cấp...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Dịp này, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Thanh Bình