Chiều 24-12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị nghe thông báo của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Thực hiện chương trình kiểm tra năm 2018 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và tiến hành thẩm tra, xác minh tại 6 đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội đã nghe Phó Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo một số kết quả thẩm tra, xác minh; thảo luận, góp ý kiến cụ thể về các nội dung được nêu trong dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình nêu rõ, kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng đoàn Quốc hội đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động thẩm tra, xác minh của Đoàn.

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đảng đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thấy rõ hơn tầm quan trọng, tác dụng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII.

Công tác giáo dục chính trị thực sự chuyển biến, hiệu quả, có nhiều cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thực tiễn trong chỉ đạo, lựa chọn nội dung cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm về năng lực lãnh đạo và việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả hơn việc tự phê bình và phê bình; tăng cường hơn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội và cấp ủy các cấp, hiệu quả điều hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã chuyển biến tích cực. Các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được coi trọng và giữ vững. Vai trò, vị trí và hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp hiệu quả hơn. Vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đều có chuyển biến tích cực. Hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm túc; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng bước đầu đã đạt được, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đề nghị, Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn những yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đã nêu, tạo sự chuyển biến thực sự đồng bộ, hiệu quả và vững chắc hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu của các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nêu rõ, Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu và tiếp thu tối đa để hoàn thiện báo cáo chính thức trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng đoàn Quốc hội luôn nhận thức việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhấn mạnh Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát các ý kiến, kết luận của Đoàn kiểm tra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Cảm ơn Đoàn kiểm tra đã làm việc khách quan, thẳng thắn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác kiểm tra của Đảng đã được thực hiện đúng, trúng, nghiêm minh, tiếp tục củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PV (theo TTXVN)