Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ TT&TT cho biết: Chính phủ mới có Nghị quyết số 84 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn về kinh tế xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hậu COVID-19, trong đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn cấp bách cho báo chí thông qua đặt hàng báo chí một số nhiệm vụ thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng nguồn ngân sách Trung ương.

Dự kiến, Bộ TT&TT sẽ trình một gói đặt hàng báo chí Trung ương khoảng 120 tỷ đồng (90 tỷ cho báo, tạp chí in và điện tử - 30 tỷ cho phát thanh-truyền hình).

Bộ TT&TT chuẩn bị ban hành Thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật cho báo in, báo điện tử, làm cơ sở để các địa phương ban hành đơn giá đặt hàng báo chí với thể loại này. Bộ cũng sắp trình Chính phủ Đề án về tăng cường hiệu quả thông tin tuyên truyền thiết yếu thông qua việc tăng cường đặt hàng từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực báo chí - xuất bản, làm cơ sở cho nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài đối với kinh tế báo chí, khẳng định vai trò và vị thế của Nhà nước với tư cách là “khách hàng lớn của báo chí”.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đúng lộ trình đề ra. Đồng thời, rà soát cấp lại giấy phép các tạp chí theo Văn bản 520 của Bộ TT&TT.

Đối với báo chí địa phương, Cục Báo chí sẽ rà soát cấp lại giấy phép các tạp chí theo Văn bản 520 của Bộ TT&TT, hiện còn 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải sắp xếp quy hoạch. Dự kiến, sẽ sắp xếp xong các cơ quan báo chí địa phương trước ngày 30-9.

Hùng Quân