Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong 5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết quả tích cực. 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Đại hội lần thứ XIV có trách nhiệm tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện, nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững và mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo đại hội,. Ảnh Báo Bình Thuận.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo chính trị nêu 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được kịp thời tháo gỡ, song Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đã đạt nhiều kết quả tích cực về mọi mặt. 

Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sức cạnh tranh ngày càng nâng lên. Nhiều nhóm chỉ tiêu cơ bản vượt mức so với chỉ tiêu đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện và đi vào chiều sâu. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh Báo Bình Thuận.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh Bình Thuận nhờ quyết tâm, ý chí và sáng tạo, biến khó khăn, thách thức thành tiềm năng, lợi thế đang hội tụ nhiều thời cơ để phát triển; những “điểm nghẽn” lâu nay cản trở sự phát triển của Bình Thuận đang từng bước tháo gỡ. Đồng chí Lương Cường cũng đề nghị Đại hội cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm, để từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục...

Đồng chí Lương Cường lưu ý Đảng bộ Bình Thuận về nhiều lĩnh vực như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao nhất trong triển khai thực hiện các chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý… Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh. Phải chú ý tăng cường liên kết vùng, tạo ra không gian phát triển mới cho Bình Thuận, nhất là với vùng kinh tế động lực phía nam, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo… Làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Coi trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng xã hội đồng thuận.

Bùi Phan - Văn Bình