Phúc đáp ý kiến của ĐB Hàm buổi sáng về chênh lệch tăng trưởng lớn giữa các quý, Bộ trưởng Kế hoạch “Khẳng định về mặt số liệu là đáng tin cậy. Phương pháp thống kê có cơ sở khoa học và khách quan, đúng quy định của pháp luật về thống kê đã áp dụng nhiều năm, được nhiều tổ chức lớn của thế giới như WB và IMF thừa nhận”. 

Bộ trưởng cũng lý giải quý III năm nay tăng trưởng tăng vọt, và quý IV chỉ cần 7,31% là cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, mà quý IV bao giờ cũng tăng trưởng cao nhất, nên tin tưởng mục tiêu năm nay sẽ đạt được. “Tôi báo cáo để Quốc hội yên tâm” – Bộ trưởng bày tỏ.

Ông Nguyễn Chí Dũng cũng báo cáo Quốc hội số liệu tăng trưởng tháng 10 và 10 tháng để minh họa cho nhận định của mình: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% (9 tháng chỉ tăng 7,1%), lượng khách quốc tế đạt 10,5 triệu lượt và dự kiến cả năm đạt 13 triệu lượt. 

Vốn FDI đăng ký đạt 28,2 tỷ USD, tăng 37,4% so cùng kỳ. Xuất khẩu tăng mạnh, đạt 125,5 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cả năm ước xuất khẩu đạt 204 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ USD. “Kết quả 10 tháng đang diễn biến tích cực cho thấy tín hiệu khả quan để đạt mục tiêu cả năm” – ông Dũng khẳng định.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời những băn khoăn của đại biểu về tăng trưởng

Bộ trưởng “nhất trí với nhận định của ĐB Hàm là có sự khác biệt, tăng giảm giữa các quý trong năm”, nhưng đây là chỉ tiêu chịu ảnh hưởng của chu kỳ sản xuất và yếu tố mùa vụ theo quy luật. Việc quý I năm sau thấp hơn quý IV năm trước đã được các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như IMF tổng kết. Tính bình quân, GDP quý I chiếm 18%, GDP quý II chiếm 24%, quý III 26% và quý IV là 32% tổng giá trị GDP cả năm. Bộ trưởng cho rằng để đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế cần đánh giá cả năm, trung hạn và dài nạn.

Tuy nhiên, tranh luận với Bộ trưởng về nhận định này, đại biểu Hoàng Quang Hàm dù thống nhất là Chính phủ rất quyết tâm, có ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, chu kỳ vẫn “trao đổi thêm 2 nguyên nhân mà Bộ trưởng cần phải quan tâm”. đại biểu Hàm cho biết hiện tượng chênh lệch tăng trưởng rất lớn giữa các quý chỉ diễn ra trong 3 năm gần đây, các năm 2013, 2014 không như vậy. 

“Đầu tiên là chúng ta đang cố tăng trưởng bằng mọi giá, giải pháp đưa ra các quý cuối năm là giải pháp ngắn hạn, như năm 2016 ta khai thác thêm dầu, để đảm bảo quý III, quý IV tăng trưởng, nên quý sau chúng ta bị hụt hơi, giảm sút. Quý IV năm nay vẫn trông vào ngắn hạn, ví dụ ta đẩy tăng trưởng tín dụng từ 12% lên 21%, trong khi chỉ còn 3 tháng, hay đẩy mạnh đầu tư công. Các động thái này đều có hệ lụy của nó. Ta đẩy tín dụng nhưng không xác định tín dụng đi về đâu, thì kiểm soát lạm phát về lâu dài rất ảnh hưởng. Tăng trưởng thì tốt, nhưng tăng trưởng phải bền vững, giải pháp phải căn cơ, lâu dài, chứ không phải ngắn hạn, trước mắt” – ĐB khẳng định.

Đại biểu cũng nêu một thực trạng thứ 2 là mô hình tăng trưởng không bền vững, dễ bị tổn thương, chưa xuất phát từ nội lực của nền kinh tế. “Chỉ riêng Samsung có vấn đề là tăng trưởng suy giảm ngay. Chúng ta phải đẩy mạnh xu hướng tăng trưởng bền vững, dựa vào nội lực của nền kinh tế chứ không phải quá phụ thuộc vào yếu tố tác động bên ngoài” – ĐB khuyến nghị.

Vũ Hân