Tại cuộc gặp gỡ, các đại biểu tập trung vào nhiều vấn đề như: đề nghị tạo điều kiện để các cơ quan báo chí được dự tất cả các cuộc họp của Trung ương với thành phố, cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố với các sở, ngành, quận/ huyện liên quan đến vấn đề ngập ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường…, là những vấn đề nóng  được người dân quan tâm.

Phát biểu với các đại biểu, Bí thư Thành ủy cho biết, báo chí có vai trò quan trọng giúp người dân hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giúp người dân thấy được xu thế phát triển của đất nước cũng như những vấn đề còn khó khăn; thấy được hoạt động của chính quyền, lãnh đạo các cấp, góp  phần củng cố niềm tin của người dân vào sự phát triển của thành phố, đất nước. 

Báo chí còn là kênh quan trọng chuyển tải những ý kiến đóng góp, những kiến nghị, giải pháp của người dân cho các cấp lãnh đạo. Đồng chí Bí thư cũng nhận xét, hiện có 4 cơ quan tiếp thu ý kiến của người dân, gồm HĐND, MTTQ, UBND và cấp ủy thông qua kênh giám sát, tiếp xúc, kênh phản ánh của báo chí và kênh phản ánh ý kiến trực tiếp của người dân. 

Tuy nhiên, chưa có cơ chế phối hợp thống nhất, phân định trách nhiệm xử lý thông tin của từng cơ quan nên việc xử lý thông tin chưa đồng bộ và việc xử lý chưa tốt. Do đó, cần xây dựng cơ chế giữa bốn cơ quan trên để tiếp nhận ý kiến của người dân và phân công theo dõi, xử lý ý kiến người dân.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu bên lề cuộc gặp gỡ.

Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ, hàng ngày đồng chí đọc nhiều thông tin trên báo nhưng bản thân không kiểm chứng hết được. Do đó, các nhà báo cần có cách nào đó giúp lãnh đạo sớm khẳng định thông tin đưa lên là đúng sự thật, làm căn cứ xử lý. Đồng chí cũng đặt vấn đề và đề nghị Hội Nhà báo Thành phố có cơ chế làm rõ các thông tin trên báo. 

Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh: “Người dân không hài lòng với chính quyền cơ sở vì cán bộ không gặp dân, người dân băn khoăn lắm. Họ nói, họ chỉ mong cán bộ các cấp xuống gặp dân và lắng nghe dân. Thông qua nhiều kênh, trong đó có kênh báo chí, sẽ giúp phản ánh ý kiến người dân kịp thời, để các ngành, các cấp hành động kịp thời hơn!”.


H.Nga-Q.Huy