Cụ thể, bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với 70 loại xe ôtô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu; 1 loại xe ôtô điện nhập khẩu; 44 loại ôtô chở người từ 9 người chở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; 2 loại xe ôtô pick up, tải Van nhập khẩu; 3 loại xe ôtô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước; 21 loại xe máy hai bánh nhập khẩu; 33 loại xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước; 5 loại xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước.

H.A